Projekt EmpInno Monitor S3 – wyniki

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny, Koordynator Lubelskiego Klastra Ekoenergetycznego, Partner projektu EmpInno Monitor S3 zaprasza do zapoznania się z wynikami realizacji projektu.

Przezwyciężenie wyzwań związanych z monitorowaniem RIS3 było w centrum działań projektowych siedmiu regionów partnerskich i krajów projektu Interreg Baltic Sea Region EmpInno Monitor S3. Po blisko dwóch latach intensywnej pracy z organami wdrożeniowymi oraz podmiotami administrującymi i monitorującymi strategie inteligentnych specjalizacji, konsorcjum przedstawiło swoje osiągnięcia i wyniki.

Main output – O2.2 Compilation of Findings

Jednym z celów projektu EmpInno Monitor S3 było opracowanie i przetestowanie zaawansowanych elementów monitorowania w celu usprawnienia systemów monitorowania RIS3 w siedmiu regionach partnerskich. Partnerzy opierali się m.in. na potrzebach określonych w dokumentach z informacjami zwrotnymi opracowanych w ramach projektu EmpInno. W każdym z siedmiu regionów partnerskich partnerzy opracowali i testowali jedno lub więcej podejść do monitorowania RIS3, które były nowe dla danego regionu. W proces opracowania i testowania narzędzi byli zaangażowani interesariusze RIS3: przedsiębiorcy, przedstawiciele jednostek naukowo-badawczych, wyższych uczelni, instytucji otoczenia biznesu i jednostek samorządu terytorialnego. Przez ich aktywne uczestnictwo właściciele strategii (RIS3) uzyskali ich opinię i propozycje nt. poprawy systemu monitorowania strategii. Raport (wyniki 3.1 – 3.3) podsumowuje testowane podejścia w siedmiu regionach partnerskich i daje kompleksowy przegląd powiązanych procesów, wyników, czynników sukcesu i przeszkód oraz doświadczeń dotyczących współpracy interesariuszy z właścicielami strategii RIS3.
Raport (wyniki 3.1 – 3.3).

Zapraszamy do lektury. Mamy nadzieję, że lektura sprawi Państwu przyjemność i pozwoli na wdrożenie przydatnych wskazówek i doświadczeń podczas monitorowania regionalnych strategii innowacji.

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny w ramach projektu opracowała stronę www.ris.fundacja.lublin.pl , która jest narzędziem komunikacji interesariuszy RIS3 z Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubelskiego – właścicielem RIS3 w województwie lubelskim, który jest także Partnerem w projekcie EmpInno Monitor S3. Opracowała także aplikację na telefon komórkowy RIS bliżej Nas (do pobrania w sklepach Google i AppStore) oraz zorganizowała warsztaty z wykorzystaniem metody design thinking, które odbyły się we wrześniu 2020 roku.  Zapraszamy do korzystania z narzędzi monitorowania opracowanych w ramach projektu.

Projekt EmpInno Monitor S3 uzyskał wsparcie z Programu Interreg Region Morza Bałtyckiego w ramach Priorytetu I Potencjał dla innowacji, Działania 1.2 Inteligentna specjalizacja. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Głównym celem projektu jest opracowanie i przetestowanie innowacyjnych narzędzi monitorowania, a tym samym ulepszenie systemów monitorowania strategii inteligentnej specjalizacji w siedmiu partnerskich regionach projektu. Liderem projektu jest Rostock Business and Technology Development GmbH (Gesellschaft für Wirtschafts – und Technologieförderung Rostock mbH) z Niemiec. W ramach projektu współpracują następujący Partnerzy: Design to Innovate (Dania); Prizztech Ltd. i South-Eastern Finland University of Applied Sciences – XAMK (Finlandia); Tartu City Government i Tartu Science Park (Estonia); Województwo Lubelskie i Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny (Polska); Riga Planning Region (Łotwa). Partnerzy projektu i podmioty współpracujące są przedstawicielami: organizacji biznesowych, wyższych uczelni, jednostek naukowo-badawczych, parków naukowo-technologicznych i regionalnych samorządów. Projekt był realizowany w okresie: sierpień 2019 – lipiec 2021. Całkowity budżet projektu wynosił: 854 050,00 euro w tym finansowanie z programu wynosiło 672 787,50 euro.