Inicjatywa „Towards Green Transition Facility” – wsparcie z zakresu gospodarki obiegu zamkniętego

W dniu 12 sierpnia 2021 roku, na platformie Zoom udostępnionej przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowy Instytut Badawczy w Puławach (partnera LKE) odbył się II warsztat w ramach projektu, w którym uczestniczyli przedsiębiorcy i eksperci zainteresowani problematyką GOZ oraz rozwojem kompetencji w tym zakresie.

Celem warsztatu było rozwijanie możliwości zagospodarowania odpadów poprzez: prezentacje i wykorzystanie zestawu narzędzi „30 pomysłów na gospodarkę o obiegu zamkniętym”, wykorzystanie koncepcji Watering Hole i zastosowanie Modelu Canvas. Z wykorzystaniem powyższych narządzi uczestnicy warsztatu rozwijali pomysły na zagospodarowanie odpadów i uzyskali opinię oraz wytyczne ekspertów w zakresie rozwoju tych projektów.

Lubelski Klaster Ekoenergetyczny uzyskał wsparcie techniczne w ramach inicjatywy „Towards Green Transition Facility” Europejskiej Platformy Współpracy Klastrów. W wyniku realizacji programu spodziewane jest nabycie i rozwój nowych kompetencji w zakresie rozwoju GOZ pracowników przedsiębiorstw, jednostek naukowo-badawczych i wyższych uczelni, a także identyfikacja i wdrożenie nowych modeli biznesowych w przedsiębiorstwach i instytucjach. Celem projektu jest także  popularyzacja idei gospodarki obiegu zamkniętego wśród członków klastra i innych podmiotów w regionie oraz zainicjowanie  współpracy w ramach ekosystemu innowacji wspierającego rozwój GOZ w województwie lubelskim.