Gospodarka obiegu zamkniętego oraz biogospodarka w programie HEU – webinarium

W dniu 13 lipca 2021 roku odbyło się webinarium pt. „Gospodarka obiegu zamkniętego oraz biogospodarka w programie HEU”, w którym uczestniczyła Pani Małgorzata Gałczyńska reprezentująca Fundację Rozwoju Lubelszczyzny, Koordynatora Lubelskiego Klastra Ekoenergetycznego. Spotkanie zostało zorganizowane przez Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE i Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Jednym z kluczowych elementów pierwszego planu strategicznego dla programu „Horyzont Europa” na lata 2021–2024 jest uczynienie Europy wiodącej w obszarze cyfrowej gospodarki o obiegu zamkniętym i neutralnej dla klimatu. Osiągnięcie tego celu będą stymulować innowacje i współpraca badawczo-rozwojowa przedsiębiorców i naukowców, co będzie wymagało nakładów finansowych.  Mając to na uwadze eksperci przybliżyli uczestnikom możliwości finansowania innowacyjnych projektów w zakresie gospodarki o obiegu zamkniętym oraz biogospodarki, a także przykłady projektów z tych dziedzin, m.in. projekt CINDERELA,  projekt BIOMOTIVE, projekt URBANREC i projekt ADIR, które mogą być inspiracją dla potencjalnych beneficjentów programów.

Informacje o spotkaniu i prezentacje