Monitorowanie Regionalnej Strategii Innowacji województwa lubelskiego – zaproszenie do współpracy

W istniejących systemach monitorowania RIS (regionalnych strategii innowacji) brakuje kluczowych informacji jakościowych dostarczanych przez użytkowników końcowych: przedsiębiorstwa, jednostki naukowo-badawcze, wyższe uczelnie, instytucje otoczenia biznesu i jednostki samorządu terytorialnego.

Aby sprostać temu wyzwaniu Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny opracowała Moduł „RIS bliżej Nas” w formie strony internetowej  www.ris.fundacja.lublin.pl   i   aplikacji na telefon komórkowy (do pobrania w sklepach Google i AppStore).

Moduł „RIS bliżej Nas” jest narzędziem komunikacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego, właściciela Regionalnej Strategii Innowacji z interesariuszami. Strategia ta decyduje o ukierunkowaniu wsparcia funduszy Unii Europejskiej na rozwój innowacji w naszym regionie. Korzystając z Modułu będziesz miał wpływ na usprawnienie procesu jej wdrażania.

Będziesz także systematycznie otrzymywał powiadomienia o dodaniu nowych informacji w zakładce Wydarzenia. Są tam umieszczane informacje o bieżących wydarzeniach, takich jak: konferencje, seminaria, warsztaty, szkolenia, konkursy, zaproszenia do składania wniosków, nowe regulacje prawne. Dzięki tej funkcjonalności będziesz na bieżąco informowany o działaniach związanych z wdrażaniem Regionalnej Strategii Innowacji w województwie lubelskim.

Moduł „RIS bliżej Nas” został opracowany w ramach projektu EmpInno Monitor S3 – EmpInno Monitoring Smart Specialisation Strategies. Projekt uzyskał wsparcie z Programu Interreg Region Morza Bałtyckiego w ramach Priorytetu I Potencjał dla innowacji, Działania 1.2 Inteligentna specjalizacja. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Głównym celem projektu jest opracowanie i przetestowanie innowacyjnych narzędzi monitorowania, a tym samym ulepszenie systemów monitorowania strategii inteligentnej specjalizacji w siedmiu partnerskich regionach projektu. Liderem projektu jest Rostock Business and Technology Development GmbH z Niemiec. W ramach projektu współpracują Partnerzy: Danish Design Centre (Dania), Prizztech Ltd. i South-Eastern Finland University of Applied Sciences – XAMK (Finlandia), Tartu City Government i Tartu Science Park (Estonia), Województwo Lubelskie i Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny (Polska), Riga Planning Region (Łotwa). Partnerzy projektu i podmioty współpracujące są przedstawicielami: organizacji biznesowych, wyższych uczelni, jednostek naukowo-badawczych, parków naukowo-technologicznych i regionalnych samorządów.