Konferencja „Zaprojektuj wydajniejsze instrumenty polityki innowacji z lepszym monitorowaniem RIS3”

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny, Koordynator Lubelskiego Klastra Ekoenergetycznego, Partner projektu EmpInno Monitor S3 zaprasza do udziału w Konferencji „Zaprojektuj wydajniejsze instrumenty polityki innowacji z lepszym monitorowaniem RIS3”, która odbędzie się on line  16 czerwca 2021 roku w godz. 9.30 – 12.00.

Konferencja będzie okazją do zaprezentowania metod i narzędzi, które  pozwolą właścicielom strategii na zacieśnienie współpracy z interesariuszami RIS3 oraz pozyskanie lepszej jakości informacji potrzebnych do monitorowania RIS3. Podczas spotkania Partnerzy projektu chcą wymieniać się doświadczeniami i dyskutować z uczestnikami  nt. projektowania i wdrażania skutecznej  polityki innowacji przy pomocy lepszych instrumentów monitorowania RIS3.

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny w ramach projektu opracowała stronę www.ris.fundacja.lublin.pl , która jest narzędziem komunikacji interesariuszy RIS3 z Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubelskiego – właścicielem RIS3 w województwie lubelskim, który jest także Partnerem w projekcie EmpInno Monitor S3. Opracowała także aplikację na telefon komórkowy RIS bliżej Nas (do pobrania w sklepach Google i AppStore) oraz zorganizowała warsztaty z wykorzystaniem metody design thinking, które odbyły się we wrześniu 2020 roku.  Zapraszamy do korzystania z narzędzi monitorowania opracowanych w ramach projektu.

Projekt EmpInno Monitor S3 uzyskał wsparcie z Programu Interreg Region Morza Bałtyckiego w ramach Priorytetu I Potencjał dla innowacji, Działania 1.2 Inteligentna specjalizacja. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Głównym celem projektu jest opracowanie i przetestowanie innowacyjnych narzędzi monitorowania, a tym samym ulepszenie systemów monitorowania strategii inteligentnej specjalizacji w siedmiu partnerskich regionach projektu. Liderem projektu jest Rostock Business and Technology Development GmbH (Gesellschaft für Wirtschafts – und Technologieförderung Rostock mbH) z Niemiec. W ramach projektu współpracują następujący Partnerzy: Design to Innovate (Dania); Prizztech Ltd. i South-Eastern Finland University of Applied Sciences – XAMK (Finlandia); Tartu City Government i Tartu Science Park (Estonia); Województwo Lubelskie i Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny (Polska); Riga Planning Region (Łotwa). Partnerzy projektu i podmioty współpracujące są przedstawicielami: organizacji biznesowych, wyższych uczelni, jednostek naukowo-badawczych, parków naukowo-technologicznych i regionalnych samorządów. Projekt będzie realizowany w okresie: sierpień 2019 – lipiec 2021. Całkowity budżet projektu wynosi: 854 050,00 euro w tym finansowanie z programu wynosi 672 787,50 euro.

Szczegółowe informacje o konferencji, program i formularz zgłoszeniowy.