Projekt 4RinEU – IV Wirtualny Warsztat

W dniu 26 maja 2021 roku odbył się IV Wirtualny Warsztat podsumowujący realizację działań w ramach projektu 4RinEU  finansowanego ze środków Programu HORYZONT 2020. Spotkanie zostało zorganizowane przez Fundację Rozwoju Lubelszczyzny, Koordynatora Lubelskiego Klastra Ekoenergetycznego, która jest partnerem wspierającym projektu we współpracy z Eurac Research – Institute for Renewable Energy. W warsztacie uczestniczyli, m.in. przedstawiciele Gminy Wola Uhruska, Przedsiębiorstwa Usługowo-Wytwórczego Sp. z o.o. w Woli Uhruskiej, Politechniki Lubelskiej (Wydziału Budownictwa i Architektury) i Urzędu Miasta Lublin (Biura Zarządzania Energią).

Podczas pierwszej części warsztatu zostały przedstawione refleksje na temat studium wykonalności, które zespół Eurac opracował i przedstawił na poprzednich spotkaniach.  Eksperci skupili się na praktycznych krokach w kierunku „wirtualnej” realizacji projektu głębokiej renowacji dla wybranych budynków. W tej części spotkania prezentację wygłosiła dr hab. inż. arch. Natalia Przesmycka reprezentująca Politechnikę Lubelską, Partnera Lubelskiego Klastra Ekoenergetycznego (kluczowy ekspert z województwa lubelskiego w projekcie 4RinEU). Przedmiotem analiz w Polsce był budynek biurowo-mieszkalny będący własnością gminy Wola Uhruska, która jest Partnerem Lubelskiego Klastra Ekoenergetycznego. Dla tego budynku, przy wykorzystaniu narzędzi do analiz opracowanych w ramach projektu, zostały opracowane wytyczne dotyczące głębokiej renowacji budynku wraz z analizą kosztów i ich optymalizacją. Podczas drugiej części warsztatów zagraniczny eksperci projektu przekazali praktyczne informacje o tym, jak wdrażać i monitorować działanie pakietów renowacyjnych 4RinEU, przy użyciu określonych metod i podejść również stosowanych w przypadkach demonstracyjnych.

Celem projektu 4RinEU jest opracowanie technologii, metodologii i modeli biznesowych, które będą wykorzystane przy planowaniu głębokiej renowacji budynków mieszkalnych w Europie. W ramach projektu na bazie trzech studiów przypadku dla typowych budynków mieszkalnych z Norwegii, Hiszpanii i Holandii zostały opracowane wytyczne dotyczące głębokiej termomodernizacji budynków. Narzędzia do analizy opracowane w ramach projektu zostały wykorzystywane do opracowania trzech studiów wykonalności dla typowych budynków mieszkalnych w Polsce, Irlandii i na Węgrzech (pilotaże).

4RinEU_information