Benchmarking klastrów w Polsce – edycja 2021

Lubelski Klaster Ekoenergetyczny uczestniczył w badaniu „Benchmarking klastrów w Polsce – edycja 2021” prowadzonym przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP). Jest to cykliczne badanie realizowane przez PARP od 2010 r., które ma na celu określenie aktualnego stanu rozwoju klastrów, przeanalizowanie zmian jakie zaszły w klastrach w okresie dokonywanej obserwacji oraz zarekomendowanie działań na przyszłość. Badanie ma priorytetowy charakter z uwagi na wypracowane kierunki rozwoju polityki klastrowej po 2020 roku. Udział Lubelskiego Klastra Ekoenergetycznego w Benchmarkingu Klastrów stanowi pewne wyróżnienie dla klastra i jednocześnie potwierdzenie jego aktywności.

Korzyści jakie wiążą się dla klastra z udziałem w Benchmarkingu Klastrów:

  1. Korzyści wizerunkowe i zwiększona rozpoznawalność klastra.
  2. Otrzymanie dedykowanego raportu przekazanego koordynatorowi klastra zawierającego analizę wskaźników danego klastra na tle wskaźników badanej grupy oraz propozycje działań usprawniających, które mogą mieć wpływ na dalszy rozwój klastra.
  3. Dostęp do dobrych praktyk stosowanych w klastrach w Polsce i na świecie (np. w zakresie zarządzania, promocji, finansowania).
  4. Weryfikacja klastra jako solidnego partnera na potrzeby realizacji różnych przedsięwzięć.