XVI Forum Nowej Gospodarki – Zielona energetyka – Warsztat

W dniu 18 marca 2021 roku w ramach XVI Forum Nowej Gospodarki odbył się Warsztat pt. Nowe trendy w OZE z uwzględnieniem zapisów dyrektywy RED II. Wydarzenie zostało zorganizowane przez Euro-Centrum Park Naukowo-Technologiczny w ramach projektu pt. „Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych w Procesie Przedsiębiorczego Odkrywania w województwie śląskim II”.  Podczas spotkania Pan Grzegorz Wiśniewski, Prezes Zarządu EC BREC Instytut Energetyki Odnawialnej przybliżył uczestnikom spotkania rekomendacje w kontekście wdrożenia zapisów Dyrektywy RED II w Polsce oraz trendy związane z rozwojem energetyki odnawialnej. W spotkaniu uczestniczyła Pani Małgorzata Gałczyńska reprezentująca Fundację Rozwoju Lubelszczyzny, Koordynatora Lubelskiego Klastra Ekoenergetycznego.

Wdrożenie przepisów Dyrektywy RED II powinno nastąpić do 30 czerwca 2021 roku. Dyrektywa zakłada, że wsparcie dla rozwoju OZE nie może zakłócać rynku energetycznego, dlatego odchodzi się od dotowania tych inwestycji. W ciągu 10 lat bardzo obniżyły się koszty instalacji fotowoltaicznych nawet o 80%, a wiatrowej o 60%. Sprzyja to dynamicznemu rozwojowi energetyki odnawialnej, która staje się opłacalna bez dofinansowania.  Dyrektywa zakłada utworzenie One-Stop-Shop, punktu którego celem ma być załatwianie procedur administracyjnych związanych z realizacją inwestycji OZE w jednym miejscu. Jednak takie punkty w Polsce nie działają. Zgodnie z dyrektywą powinny być promowane korporacyjne umowy zakupu energii z OZE w celu umożliwienia bezpośredniej sprzedaży wyprodukowanej energii w instalacji OZE bezpośrednio do odbiorcy. Trudnością jest brak regulacji umożliwiających budowanie linii przesyłowych. Powinny być tworzone przepisy usuwające bariery i upowszechniające zawieranie umów korporacyjnych. Prosument powinien móc sprzedawać energię wyprodukowaną w instalacji. Dyrektywa stawia prosumenta na pozycji równej z wytwórcą biznesowym, ale w Polsce nie ma to zastosowania. W Polsce powinny zostać wprowadzone taryfy dynamiczne umożliwiające sprzedaż energii po cenie obowiązującej w danej godzinie.

Do nowych trendów w energetyce odnawialnej należą: stosowanie w instalacjach paneli monokrystalicznych zamiast polikrystalicznych, zwiększająca się moc dostępnych modułów powyżej 400 W, rozwój agrofotowoltaiki, instalacje hybrydowe (podłączenie do tego samego GPZ instalacji OZE, które się uzupełniają np. instalacji PV i wiatrowej).