Webinarium „Fundusze w ramach Europejskiego Zielonego Ładu”

W dniu 18 marca 2021 roku odbyło się webinarium „Fundusze w ramach Europejskiego Zielonego Ładu”, w którym uczestniczyła Pani Małgorzata Gałczyńska reprezentująca Fundację Rozwoju Lubelszczyzny, Koordynatora Lubelskiego Klastra Ekoenergetycznego. Spotkanie zostało zorganizowane przez Ośrodek Enterprise Europe działający przy Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Podczas spotkania uczestnicy mieli możliwość zapoznania się z założeniami Europejskiego Zielonego Ładu i Krajowego Planu na rzecz energii i klimatu. Zgodnie z założeniami w najbliższych latach będą wprowadzane: nowy ład gospodarczy, nowe wartości i nowa wizja rozwoju. Działania będą ukierunkowane na zieloną transformację gospodarki, gospodarkę obiegu zamkniętego, współdzielenie i rozwój oraz wdrażanie technologii cyfrowych w gospodarce. W latach 2021-2027 proces transformacji gospodarki w Europie będzie wspieramy przez fundusze pochodzące z różnych źródeł. W Polsce środki będą pochodziły m.in. z   Funduszu Sprawiedliwej Transformacji, Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności Next Generation EU, programów operacyjnych zgodnie z umową partnerstwa. Na poziomie regionalnym źródłem finansowania projektów będą Regionalne Programy Operacyjne. Dla Polski w latach 2021-2027 są przewidziane środki w wysokości 170 mld euro. Środki będą przewidziane m.in. na renowację i efektywność energetyczną istniejących budynków, lokalną transformację energetyczną opartą na lokalnych zasobach, gospodarkę obiegu zamkniętego (m.in. wykorzystanie odpadów do wytwarzania nowych produktów), a także działania odbudowujące gospodarkę po pandemii koronawirusa.  Podczas spotkania podkreślano, że proces wdrożenia nowego ładu gospodarczego należy postrzegać jako proces długoletni z perspektywą pozyskania środków do 2050 roku.