Webinarium „Łagodzenie skutków zmian klimatu w mieście – samowystarczalny, inteligentny moduł zielonej infrastruktury miejskiej”

W dniu 15 marca 2021 roku odbyło się webinarium „Łagodzenie skutków zmian klimatu w mieście – samowystarczalny, inteligentny moduł zielonej infrastruktury miejskiej” zorganizowane w ramach projektu „Mod4GrIn – Samowystarczalny, inteligentny moduł zielonej infrastruktury miejskiej w adaptacji do zmian klimatu”.   W spotkaniu uczestniczyła Pani Małgorzata Gałczyńska reprezentująca Fundację Rozwoju Lubelszczyzny, Koordynatora Lubelskiego Klastra Ekoenrgetycznego. Podczas spotkania zapoznano uczestników z ideą projektu oraz z działaniami zwiększającymi bioróżnorodność i ilość zieleni w miastach, a także obniżającymi koszty jej utrzymania. Zaprezentowano m.in. doświadczenia norweskie dotyczące zielonych dachów z wykorzystaniem gatunków występujących naturalnie w przyrodzie. W części panelowej pt. „Miasto w symbiozie z naturą – zielone dachy i ściany” eksperci dyskutowali nt. skutków zmian klimatu w mieście, które są w dużym stopniu wynikiem niekorzystnych zjawisk i procesów miejskich. Przyczyniają się do wzrostu zagrożeń środowiskowych przez co  obniżają komfort życia w mieście. Eksperci przekonywali, że odpowiednio zaprojektowana zieleń  może być znaczącym elementem w adaptacji miasta do zmian klimatu. Podkreślali także zalety dzikich roślin, które mogą być stosowane w miejskich nasadzeniach i korzystnie wpływać na poprawę miejskiego klimatu. Prezentowali również przykłady wykorzystania innowacyjnych technologii do rozwoju projektów zieleni w miastach, szczególnie na małych, mocno zabudowanych terenach miejskich. W trakcie dyskusji często podkreślano znaczenie bioróżnorodności w poprawie warunków klimatycznych w miastach.