Projekt BIOEASTsUP – warsztaty z zakresu transferu wiedzy

W dniach 24 i 25 lutego 2021 roku odbyły się warsztaty z zakresu transferu wiedzy, w których uczestniczyła Małgorzata Gałczyńska reprezentująca Fundację Rozwoju Lubelszczyzny, Koordynatora Lubelskiego Klastra Ekoenergetycznego. Warsztaty zostały zorganizowane w ramach projektu BIOEASTsUP przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowy Instytut Badawczy w Puławach, który jest Liderem projektu i partnerem Lubelskiego Klastra Ekoenergetycznego. Jednym z celów projektu jest dzielenie się wiedzą na temat rozwoju skutecznych systemów, a także najlepiej dopasowanych podejść do poprawy wdrażania innowacyjnych rozwiązań w biogospodarce, w praktyce.   Celem warsztatu było zaprezentowanie dotychczasowych i planowanych działań IUNG w zakresie wdrażania innowacji i transferu wiedzy w biogospodarce. Uczestnicy spotkania, krajowi i zagraniczni eksperci w dziedzinie biogospodarki, dokonają partnerskiej oceny  tych działań. Ocena ta nie opiera się na określonym naukowym podejściu, ale raczej zachęca do wzajemnego uczenia się i transferu dobrych praktyk. Jest to praktyczny i sprawdzony sposób uczenia się od siebie nawzajem.  Podczas spotkania w dniu 25 lutego 2021 roku  Pani Małgorzata Gałczyńska wygłosiła prezentację poświęconą doświadczeniom Fundacji Rozwoju Lubelszczyzny we współpracy z IUNG w ramach, m.in. Lubelskiego Klastra Ekoenergetycznego, Tomaszowskiego Klastra Energii, projektu BioEcon i projektu BioReg, finansowanych z Programu HORYZONT 2020. W trakcie wystąpienia zostały zaprezentowane dobre praktyki w zakresie transferu wiedzy, wdrażania innowacyjnych rozwiązań, a także praktyczne wskazówki  dotyczące zacieśniania współpracy IUNG z uczestnikami systemu ekoinnowacji w biogospodarce.