BD ART GLASS Lubelskie Huty Szkła Sp. z o.o., Sp. k. Partnerem Lubelskiego Klastra Ekoenergetycznego

Rada Lubelskiego Klastra Ekoenergetycznego podjęła decyzję o przyjęciu BD ART GLASS Lubelskie Huty Szkła Sp. z o.o., Sp. k. do  Lubelskiego Klastra Ekoenergetycznego.

Spółka realizuje projekt budowy farmy fotowoltaicznej o mocy 35 MW w województwie lubelskim. Farma zasili m.in. hutę szkła, która zostanie wybudowana w Leszkowicach w województwie lubelskim.

Planowana inwestycja jest pierwszą polską hutą szkła płaskiego (okna, elewacje, fotowoltaika), w odróżnieniu od czterech funkcjonujących w Polsce hut z kapitałem zagranicznym. Spółka nawiązuje tym samym do istniejących przez lata w okolicach Lubartowa, Lubelskich Hut Szkła. W celu wzrostu innowacyjności przedsięwzięcia nawiązano współpracę z Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, który jest Partnerem Lubelskiego Klastra Ekoenergetycznego oraz Akademią Górniczo – Hutniczą w Krakowie.

Jednym z kierunków produkcji huty będzie szkło stosowane przy wyrobie paneli fotowoltaicznych. Przedsiębiorstwo jest zainteresowane realizacją wspólnych projektów naukowo-badawczych w branży fotowoltaiki. W obszarze zainteresowań firmy jest również współpraca w zakresie rozwoju agrofotowoltaiki w Polsce.