Projekt AgroRES – Konferencja – zaproszenie

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego, Partner projektu AgroRES – Investing in Renewable Energies for Agriculture zaprasza do udziału w Konferencji pt. „Energia odnawialna w sektorze rolnictwa w siedmiu regionach europejskich”, która odbędzie się on line 25 lutego 2021 roku w godz. 10:00 – 13:00. Organizatorem spotkania jest Włoska Agencja Regionalna Lacjum ds. rozwoju i innowacji w rolnictwie (ARSIAL).

Podczas konferencji zostanie przedstawiony aktualny stan wykorzystania energii odnawialnej w regionach partnerskich projektu AgroRES i ich sektorach rolniczych. Zaprezentowane zostaną, m.in. dobre praktyki dotyczące produkcji energii odnawialnej na poziomie lokalnym:

  • Przedsiębiorstwo rolne w Maccarese: od hodowli zwierząt po produkcję energii –  największa farma rolna we Włoszech, znajdująca się na północ od Rzymu, zajmująca się produkcją energii elektrycznej z dwóch biogazowni zasilanych z produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, tj. ścieków lub odpadów paszowych oraz specjalnej biomasy. Głównym beneficjentem jest nie tylko samo gospodarstwo, ale także cała lokalna społeczność;
  •  Ekologiczne i Wielofunkcyjne Gospodarstwo o Obiegu Zamkniętym: Energia i Kultura Żywności – farma organiczna w Tularù, zasilana energią z fotowoltaiki i biomasy. Wdrożony w gospodarstwie system obiegu zamkniętego, wykorzystujący panele fotowoltaiczne oraz m. in. kompostowniki termiczne, pozwala na osiągnięcie znacznych oszczędności – bezpośrednim beneficjentem tej praktyki jest samo gospodarstwo.

Liderem projektu AgroRES jest Extremadura Agencja Energetyczna (AGENEX). Wśród partnerów są również: Hrabstwo Devon (Wielka Brytania), Władza regionalna Północnej Karelii (Finlandia), Regionalna Agencja Rozwoju Bucharest-Ilfov (Rumunia), Regionalna Agencja – ARSIAL (Włochy), Instytut Technologii, Sligo (Irlandia), Pólnocne i Zachodnie Władze Regionalne (Irlandia). Głównym celem projektu AgroRES jest opracowanie metod i środków zachęcających do produkcji i wykorzystania energii odnawialnej w sektorze rolnym i na obszarach wiejskich. Projekt uzyskał wsparcie z programu Interreg Europa.ogólnodostępne webinarium dotyczące energii odnawialnej w rolnictwie siedmiu regionów Europy!

Szczegółowe informacje o konferencji.