„Biogaz w Polsce – raport 2020”

Polecamy Państwu publikację „Biogaz w Polsce – raport 2020”, w której opracowaniu uczestniczyli reprezentanci Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach (Partnera Lubelskiego Klastra Ekoenergetycznego), Pan prof. dr hab. Mariusz Matyka i dr Piotr Skowron. Publikacja to kompendium wiedzy na temat polskiego rynku biogazu oraz (nieistniejącego jeszcze) rynku biometanu, z rysem historycznym, aktualną sytuacją prawną, finansową, substratową, a także aspektami gospodarczymi związanymi z branżą biogazu. Raport opisuje m.in. zewnętrzne czynniki mające potencjalnie największy wpływ na rozwój produkcji biogazu i biometanu, tj. Europejski Zielony Ład i związaną z nim Strategię Ograniczenia Emisji Metanu z października 2020, ogłoszony w ostatnich tygodniach przez Komisję Europejską plan ograniczenia emisji CO2 o 55% do 2030 r. oraz prace nad wprowadzeniem tzw. podatku metanowego czy też wdrożenia na szeroką skalę oceny śladu węglowego w produktach sprzedawanych na rynkach UE. Eksperci przewidują, że już wprowadzane i planowane zmiany wpłyną w sposób znaczący na krajowy rynek produkcji energii cieplnej i elektrycznej. Zapraszamy do lektury.

„BIOGAZ w Polsce – raport 2020”