Biogospodarka, nowe strategie dla Polski (BioEcon) – spotkanie Rady Doradczej Projektu

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny – Koordynator Lubelskiego Klastra Ekoenrgetycznego jest partnerem wspierającym w projekcie „Biogospodarka, nowe strategie dla Polski (BioEcon)”. Liderem projektu jest Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowy Instytut Badawczy w Puławach – Partner Lubelskiego Klastra Ekoenergetycznego. Celem projektu jest wykorzystanie potencjału badawczego IUNG przez stworzenie nowego interdyscyplinarnego i międzynarodowego zespołu badawczego prowadzącego badania w dziedzinie biogospodarki. W dniu 26 listopada 2020 roku odbyło się posiedzenie Rady Doradczej Projektu, w którym uczestniczyła Pani Małgorzata Gałczyńska z ramienia Fundacji Rozwoju Lubelszczyzny. W ramach projektu została opracowana m.in. Platforma Biogospodarki.

Szczegółowe informacje o projekcie BioEcon.