32. Konferencja EuroPOWER

W dniach 16 i 17 listopada 2020 odbyła się 32. Konferencja Energetyczna EuroPower, w której uczestniczyła Pani Małgorzata Gałczyńska reprezentująca Fundację Rozwoju Lubelszczyzny, Koordynatora Lubelskiego Klastra Ekoenergetycznego.  Wydarzenie, odbywające się cyklicznie, stanowi platformę dyskusji na temat aktualnych wyzwań i trendów w sektorze energetycznym, jak również rozwoju odnawialnych źródeł energii.  Tegoroczna edycja była poświęcona polskiej gospodarce i energetyce w okresie pandemii, Europejskiemu Zielonemu Ładowi oraz kierunkom rozwoju polskiego sektora energetycznego w celu zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego. Podczas spotkania dyskutowano m.in. o procesie transformacji polskiej energetyki, cyfryzacji wspierającej innowacyjność i optymalizację inwestycji w OZE, paliwach alternatywnych, realizacji wspólnego celu „zazielenienia” elektroenergetyki oraz gospodarce wodorowej. Podczas spotkania, zorganizowanego w formule transmisji online, prawie pół tysiąca uczestników wysłuchało merytorycznych prezentacji oraz debat z udziałem kluczowych przedstawicieli sektora.

Obecnie w Ministerstwie Klimatu i Środowiska trwają prace nad nowymi rozwiązaniami dla energetyki odnawialnej. Zgodnie z założeniami moc pochodząca z OZE zostanie podwojona do 2030 roku. Będzie rozwijała się energetyka wiatrowa na morzu. Do 2030 roku powstanie około 20 GW mocy. W ostatnim roku w Polsce bardzo dynamicznie rozwijał energetyka oparta na fotowoltaice, zarówno farmy fotowoltaiczne, jak i energetyka prosumencka. W przyszłości będzie następował dalszy wzrost mocy z tych źródeł. Będą konieczne inwestycje w magazyny energii, dlatego te technologie są perspektywiczne. Prognozuje się dalszy dynamiczny rozwój energetyki rozproszonej, ale w sposób bezpieczny dla sieci przesyłowych. Zgodnie z założeniami nowej Polityki Energetycznej do 2030 roku w Polsce powstanie 300 kooperatyw lokalnych, takich jak klastry energii czy spółdzielnie energetyczne. Zapisy regulujące rozwój klastrów energii znajdą się w nowelizacji ustawy o OZE, nad którą trwają prace w  Ministerstwie Klimatu i Środowiska. Podkreślano także ogromną rolę biometanu w miksie energetycznym, którego technologie produkcji będą popularyzowane w Polsce w najbliższych latach.