Webinar „Inwestowanie w OZE”

22 października 2020 odbył się webinar „Inwestowanie w OZE”, w którym uczestniczyła Pani Małgorzata Gałczyńska reprezentująca Fundację Rozwoju Lubelszczyzny, koordynatora Lubelskiego Klastra Ekoenergetycznego. Organizatorem spotkania był Instytut Energetyki Odnawialnej (partner Lubelskiego Klastra Ekoenergetycznego) wraz z Domem Maklerskim Prosper Capital. Podczas spotkania omówiono kluczowe czynniki mające wpływ na rozwój OZE, w szczególności na inwestycje fotowoltaiczne, takie jak szybki spadek kosztów technologii (spadek kosztów w fotowoltaice o ponad 100% od roku 2009.), poprawa efektywności instalacji czy korzystne instrumenty wsparcia. Podkreślano, że branża fotowoltaiki dynamicznie rozwija się w Polsce, w szczególności obserwowany jest silny rozwój energetyki prosumenckiej. Na podstawie dotychczasowych analiz przewiduje się, że w 2022 roku inwestycje w farmy fotowoltaiczne mogą być opłacalne bez dotacji, a inne źródła OZE w latach 2023-2024. W kontekście pandemii koronawirusa Covid-19 podkreślano, że branża fotowoltaiczna jest odporna na jej skutki, gdyż daje bezpieczne miejsca pracy (praca na powietrzu, w małych grupach instalatorskich). Podkreślano także konieczność inwestowania w sieci energetyczne, gdyż od jej rozwoju zależy rozwój inwestycji w OZE. W związku z inwestycjami w rozwój sieci może nastąpić wzrost kosztów przyłączenia instalacji do sieci. Wspominano także o taryfach dynamicznych, których wprowadzenie jest rozważane dla gospodarstw domowych. Planuje się także przedłużenie systemu aukcyjnego dla farm fotowoltaicznych. Dalszemu dynamicznemu rozwojowi instalacji OZE będą sprzyjały założenia nowej polityki Unii Europejskiej (Europejski Zielony Ład, a także przyjęta ostatnio Nowa Polityka Energetyczna Polski do 2040 roku). Zgodnie z założeniami krajowej polityki energetycznej w 2030 roku w końcowym zużyciu energii brutto w Polsce co najmniej 23% ma stanowić energia pochodząca z OZE.