Projekt FIRECE – konferencja on-line – zaproszenie

Inwestycje w działania wspierające transformację przemysłową ku zielonej gospodarce, to jedno z wyzwań na poziomie światowym.

Mając na uwadze to przesłanie Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego zaprasza do udziału w Konferencji pt. „Bardziej zielone MŚP dla stabilnego środowiska”, która odbędzie się on-line 16 września 2020 roku. Spotkanie jest organizowane w ramach projektu  FIRECE, w którym Województwo Lubelskie jest od 3 lat partnerem. Projekt wspiera wdrażanie Regionalnych Planów Energetycznych przez Partnerów z Austrii, Chorwacji, Czech, Niemiec, Węgier, Włoch i Polski poprzez promowanie (Innowacyjnych) Instrumentów Finansowych i optymalizację inwestycji publicznych obejmujących niskoemisyjną transformację gospodarczą.

Konferencja będzie niepowtarzalną okazją do podzielenia się z uczestnikami doświadczeniami z realizacji projektu oraz szansą na zdobycie cennej wiedzy opartej na jego najbardziej obiecujących wynikach.  Wydarzenie zakończy prezentacja Wspólnego Sekretariatu na temat możliwości współpracy w ramach przyszłego Programu Interreg Europa 2021 -2027.

W imieniu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego zapraszamy do udziału w konferencji.

Link do rejestracji

Konferencja-program