Tomaszowski Klaster Energii – Zebranie Ogólne Członków

W dniu 25 czerwca 2020 roku w siedzibie Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Lubelskim odbyło się Zebranie Ogólne Członków Tomaszowskiego Klastra Energii (TKE).  W spotkaniu uczestniczyła Pani Małgorzata Gałczyńska reprezentująca Fundację Rozwoju Lubelszczyzny, koordynatora Lubelskigo Klastra Ekoenergetycznego. Podczas spotkania uczestnicy  zapoznali się z działaniami podjętymi w ramach TKE w ostatnim roku i planem na kolejnych 12 miesięcy. Podczas spotkania odbyły się także wybory członków Rady TKE. W skład nowej Rady TKE wchodzą następujące osoby:

  1. dr Magdalena Sławińska – przewodnicząca Rady TKE – SŁAWEX Zbigniew Sławiński z Tomaszowa Lubelskiego
  2. Andrzej Adamek – wiceprzewodniczący Rady – wójt Gminy Bełżec
  3. Marzena Czubaj – Gancarz – wójt Gminy Tomaszów Lubelski
  4. Jacek Zabandżała – właściciel Serwisu Samochodowego BOSCH Jacek Zabandżała z Bełżca
  5. Zbigniew Droździel – Członek Zarządu EKOEN sp. z o.o. z Lubyczy Królewskiej
  6. prof. dr hab. Paweł Węgierek – Politechnika Lubelska
  7. dr hab. Jerzy Kozyra – Instytut Uprawy Nawożenie i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach
  8. Małgorzata Gałczyńska – Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny.