II Wirtualny Warsztat „Wiarygodne modele głębokiej renowacji budynków mieszkalnych”

W dniu 14 lipca 2020 roku odbył się II Wirtualny Warsztat pt.  „Wiarygodne modele  głębokiej renowacji budynków mieszkalnych”. Spotkanie zostało zorganizowane przez Fundację Rozwoju Lubelszczyzny, Koordynatora Lubelskiego Klastra Ekoenergetycznego, która jest partnerem wspierającym w projekcie 4RinEU H2020 .Uczestnikami warsztatu byli przedsiębiorcy oraz reprezentanci Urzędu Miasta Lublin (Biura Zarządzania Energią), Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego (Departamentu Środowiska i Zasobów Naturalnych i, Gminy Wola Uhruska. II Wirtualny Warsztat został zorganizowany w ramach projektu 4RinEU H2020  finansowanego ze środków Programu HORYZONT 2020. Celem projektu jest opracowanie technologii, metodologii i modeli biznesowych, które będą wykorzystane przy planowaniu głębokiej renowacji budynków mieszkalnych w Europie. W ramach projektu na bazie trzech studiów przypadku dla typowych budynków mieszkalnych z Norwegii, Hiszpanii i Holandii zostały opracowane wytyczne dotyczące głębokiej termomodernizacji budynków. Narzędzia do analizy opracowane w ramach projektu są wykorzystywane do opracowania trzech studiów wykonalności dla typowych budynków mieszkalnych w Polsce, Irlandii i na Węgrzech (pilotaże). Przedmiotem analiz w Polsce jest budynek biurowo-mieszkalny będący własnością gminy Wola Uhruska, która jest Partnerem Lubelskiego Klastra Ekoenergetycznego. Dla tego budynku, przy wykorzystaniu narzędzi do analiz opracowanych w ramach projektu, zostaną opracowane wytyczne dotyczące głębokiej renowacji budynku wraz z analizą kosztów i ich optymalizacją. Celem drugiego warsztatu było zidentyfikowanie i dostosowanie najbardziej odpowiedniego pakietu głębokiej termomodernizacji dla studium przypadku w Woli Uhruskiej. Podczas spotkania uczestnicy zapoznali się z pakietami głębokiej termomodernizacji opracowanymi w ramach projektu i dyskutowali nt. możliwych rozwiązań do zastosowania w budynku w Woli Uhruskiej.