Webinarium „SMART_watch Post 2020 SMART SPECIALISATION” – zaproszenie

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego,  partner w projekcie SMART WATCH zaprasza do udziału w webinarium „SMART_watch Post 2020 SMART SPECIALISATION”, które rozpocznie się 28 kwietnia 2020 roku o godz. 10.00.

Celem projektu SMART WATCH jest stworzenie sieci branżowych obserwatoriów inteligentnych rynków, wspomagających zarządzanie wiedzą w regionach.  Dzięki sieci, użytkownicy  uzyskają  szybszy i łatwiejszy dostęp do specjalistycznej wiedzy i bazy ekspertów w strategicznych obszarach technologicznych. Projekt wspiera działania zmierzające do tego, by inteligentna specjalizacja regionu była spójną częścią strategii innowacji Europy Środkowej. Spełnienie tego zadania będzie realizowane dzięki ustanowieniu systemu monitorowania tych strategii. Każdy region zbiera dane w różny sposób, odmiennie je klasyfikuje i agreguje. Projekt SMART WATCH będzie pomocny w opracowaniu wspólnej metodologii i narzędzi benchmarkingowych, które usprawnią powyższe działania.

SMART_watch_zaproszenie

Rejestracja na webinarium „SMART_watch Post 2020 SMART SPECIALISATION”

Projekt SMART WATCH uzyskał wsparcie z Programu Interreg Europa Środkowa 2014-2020 w ramach priorytetu I  Współpraca na rzecz innowacji w kierunku bardziej konkurencyjnej Europy Środkowej.