Preferencyjne pożyczki dla przedsiębiorstw

Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland” z siedzibą w Lublinie zaprasza przedsiębiorców (mikro, małych i średnich) z terenu województwa lubelskiego do skorzystania z oferty preferencyjnych pożyczek na finansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych. Pożyczka oferowana jest na warunkach korzystniejszych niż rynkowe. Oprocentowanie pożyczki to 1,84% w skali roku. Przedsiębiorcy mogą ubiegać się o pożyczkę:

–  małą: od 10 000 zł do 250 000 zł na maksymalny okres 60 miesięcy.

–  dużą:  od 250 000,01 zł do  1 000 000,00 zł na maksymalny okres 96 miesięcy.

Środki z pożyczki mogą być przeznaczone na finansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych realizowanych na terenie województwa lubelskiego przez przedsiębiorstwa posiadające siedzibę na terenie naszego regionu.

W ramach pożyczki mogą być finansowane inwestycje początkowe w rzeczowe aktywa trwałe lub wartości niematerialne i prawne  związane z:

  1. Założeniem nowego zakładu lub
  2. Zwiększeniem zdolności produkcyjnej istniejącego zakładu lub
  3. Dywersyfikacją produkcji zakładu poprzez wprowadzenie produktów uprzednio nieprodukowanych w zakładzie lub
  4. Zasadniczą zmianą dotyczącą procesu produkcyjnego istniejącego zakładu.

Środki z pożyczki mogą zostać przeznaczone w szczególności na:

  1. Stworzenie/doposażenie infrastruktury przedsiębiorstw w celu wprowadzenia nowych lub ulepszonych produktów/usług;
  2. Zastosowanie nowoczesnych technologii – rozwój produktów i usług opartych na TIK (np. optymalizacja procesów zarządzania przedsiębiorstwem, współpraca pomiędzy  przedsiębiorcami poprzez nowe rozwiązania informatyczne);
  3. Wsparcie działań inwestycyjnych, związanych z rozszerzeniem działalności eksportowej  np. zakup linii produkcyjnych dostosowanych do potrzeb nowego rynku zbytu.

Udział środków z pożyczki może stanowić do 100% kosztów realizowanego przedsięwzięcia.

 

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą pożyczek:

Pożyczka mała

Pożyczka duża

 

Szczegółowych informacji o pożyczkach udzielają:

Magdalena Muda tel.  81 710 46 41, magdalena.muda@oic.lublin.pl

Monika Jung  tel.  81 710 46 34, monika.jung@oic.lublin.pl