Projekty FIRESPOL i AgroRES – spotkanie interesariuszy

W dniu 29 stycznia 2020 roku w Lublinie odbyło się w spotkaniu interesariuszy projektu FIRESPOL – Financial Instruments for Renewable Energy Investment oraz projektu AgroRES – Investing in Renewable Energies for Agriculture, w którym uczestniczyła Pani Małgorzata Gałczyńska reprezentująca Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach (Partnera Lubelskiego Klastra Ekoenergetycznego). Spotkanie zostało zorganizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego przy wsparciu finansowym Programu Interreg Europa 2014-2020.

Podczas spotkania uczestnicy zapoznali się z działaniami realizowanymi w ramach projektu FIRESPOL, który jest realizowany przez Województwo Lubelskie od 1 czerwca 2018 r. Celem projektu jest zwiększenie liczby inwestycji na poziomie regionalnym w zakresie zdecentralizowanej i wyspecjalizowanej energii odnawialnej w obszarze, m.in. jej wytwarzania i magazynowania, poprzez wprowadzenie innowacyjnych instrumentów finansowych do Regionalnych Programów Operacyjnych. Dodatkowo uczestnicy zapoznali się z dobrymi praktykami zidentyfikowanymi w ramach projektu.

W drugiej części spotkania zostały przedstawione złożenia projektu AgroRES, którego realizacja rozpoczęła się 1 sierpnia 2019 r. Głównym celem projektu jest opracowanie metod i środków zachęcających do produkcji i wykorzystania energii odnawialnej w sektorze rolnym i na obszarach wiejskich.