Projekt SCALE UP – uczenie się polityki koncentracji biznesu

W dniu 15 stycznia 2019 roku w Lublinie odbyła się Międzyregionalna konferencja poświęcona uczeniu się polityki koncentracji biznesu,  w którym uczestniczyła Pani Małgorzata Gałczyńska reprezentująca Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach (Partnera Lubelskiego Klastra Ekoenergetycznego). Spotkanie zostało zorganizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego, który jest partnerem w projekcie SCALE UP – Supporting  concentration and robustness of SMEs within the renewed EU Industrial Policy (Wsparcie koncentracji i siły MŚP w ramach odnowionej polityki przemysłowej UE).  Tematem wiodącym spotkania była koncentracja biznesu. Nowa rzeczywistość gospodarcza ciągnie za sobą różnego rodzaju przemiany strukturalne w zasadzie w każdym z sektorów gospodarki. Zmiany te spowodowane są koniecznością walki z narastającą konkurencją. Obserwując nową rzeczywistość gospodarczą, zauważyć można coraz częstszą tendencję do powstawania różnych form koncentracji przedsiębiorstw, które są dobrym przykładem możliwości rozwoju i zyskiwania przewagi konkurencyjnej podmiotów w niej uczestniczących. W trakcie wydarzenia zostały zaprezentowane dobre praktyki i przykłady koncentracji biznesu w województwie lubelskim, m.in. Strategiczne Grupy Kapitałowe (Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.) i Grupy Producenckie (Grupa Producentów Owoców „Polskie Jagody” Sp. z o.o.).  Przykłady i podejścia do koncentracji biznesu przedstawili również partnerzy projektu SCALE UP z Niemieccy, Hiszpanii, Grecji oraz Wielkiej Brytanii.

Projekt SCALE UP to nowa inicjatywa Województwa Lubelskiego, współfinansowana ze środków Interreg Europe, realizowana wspólnie z 6 zagranicznymi partnerami Unii Europejskiej: Hiszpania, Niemcy, Włochy, Grecja, Wilka Brytania i Belgia. Celem projektu SCALE UP jest wsparcie europejskiej konkurencyjności MŚP i przyspieszenie rozwoju gospodarczego regionów poprzez usprawnienie instrumentów polityki odnoszących się do wsparcia potencjału MŚP we wchodzeniu na rynki regionalne, krajowe i zagraniczne.