Biogazownia czyli magic factory – wywiad z Jerzym Kozyrą

Dr hab. Jerzy Kozyra jest naukowcem, który od lat skupia się problemach adaptacji rolnictwa do zmian klimatu, w tym na ograniczaniu emisji gazów cieplarnianych do atmosfery. Jest pracownikiem Zakładu Biogospodarki i Analiz Systemowych Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach (Partnera Lubelskiego Klastra Ekoenergetycznego). Zdaniem Jerzego Kozyry za 20-30 lat większość ludzi będzie narażona na takie zjawiska klimatyczne, że nie będą w stanie funkcjonować. Sama planeta przetrwa, ale nie przetrwa gospodarka. Dlatego musi się zmienić. Za jakiś czas kompletnie będziemy musieli wycofać się ze składowania odpadów. Dlatego musimy nauczyć się pozyskiwać z nich surowce. W tym kontekście przyszłością jest biogospodarka. Poprzez przetworzenie bioodpadów w biogazowni można do gleby zwrócić biomasę, nawozy i wodę. Można też produkować ciepło, energię, elektryczną i paliwa.

Zapraszamy do zapoznania się z artykułem tutaj