Horyzont 2020 i Program LIFE na rzecz efektywności energetycznej – spotkanie informacyjne

20 stycznia 2020 roku w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie odbyło się spotkanie informujące o ostatnich konkursach na granty o tematyce energetycznej w programie Horyzont 2020, tegorocznym naborze w Programie LIFE, a także tym, co czeka nas w nowej perspektywie 2021-2027. W spotkaniu uczestniczyła Pani Małgorzata Gałczyńska reprezentująca Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach (Partnera Lubelskiego Klastra Ekoenergetycznego). Uczestnicy spotkania zapoznali się z ogólnymi zasadami programu badawczego Horyzont 2020 i założeniami programu Horyzont Europa, którego realizacja rozpocznie się w 2021 roku. W przyszłym okresie programowania część tematyki związanej z transformacją energetyczną zostanie przeniesiona z programu Horyzont do programu LIFE. W spotkaniu uczestniczyła Pani Margot Pinault z DG Energy Komisji Europejskiej, która przedstawiła politykę Unii Europejskiej w zakresie transformacji energetycznej. Zaprezentowała także ramy polityczne, na bazie których powstają tematy konkursowe europejskich programów badawczych. Podczas spotkania zaprezentowano także harmonogram konkursów w 2020 roku dotyczących transformacji energetycznej  w programie Horyzont 2020. Przedstawiony został również nowy, energetyczny, komponent programu LIFE. Podkreślono wyjątkowość  tego programu i koncentrację na rozwiązywaniu wyłącznie problemów środowiskowych i klimatycznych. Przedstawiono także zasady realizacji programu, terminy naborów wniosków, obszary tematyczne oraz elementy szczególnie istotne na etapie przygotowywania wniosku w kontekście jego oceny przez ekspertów KE. Zaprezentowany został również unikatowy w skali Europy mechanizm współfinansowania projektów LIFE przez NFOŚiGW, które otrzymają dofinansowanie z KE. Uczestnicy zapoznali się także z doświadczeniami beneficjentów programu Horyzont 2020 i LIFE w zakresie realizacji projektów.

Prezentacje ze spotkania są dostępne tutaj