Spotkanie robocze Partnerów Lubelskiego Klastra Ekoenergetycznego

W dniu 20 listopada 2019 roku w Lublinie odbyło się Spotkanie robocze Partnerów Lubelskiego Klastra Ekoenergetycznego. Podczas spotkania Pani Elżbieta Kasperska z Departamentu Środowiska i Zasobów Naturalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego przedstawiła możliwości wsparcia inwestycji odnawialnych źródeł energii w województwie lubelskim. Uczestnicy zapoznali się także z ideą projektu 4RinEU 2020, w którego realizacji uczestniczy Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny, koordynator Klastra oraz partnerzy Lubelskiego Klastra Ekoenergetycznego. Podczas spotkania omawiano także organizację wyjazdu integracyjno-edukacyjnego Klastra do Lwowa na Ukrainie.