Wiarygodne modele głębokiej renowacji budynków mieszkalnych – zaproszenie na warsztat

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny partner wspierający w projekcie 4RinEU H2020 zaprasza do udziału w  Warsztacie pt.  „Wiarygodne modele  głębokiej renowacji budynków mieszkalnych”, który odbędzie się w dniu 3 grudnia 2019 roku o godz. 8.45 w siedzibie Fundacji Rozwoju Lubelszczyzny przy ul. Józefa Franczaka „Lalka” 43 w Lublinie (sala konferencyjna 2.01, II piętro). Warsztat rozpocznie cykl trzech spotkań, które zostaną zorganizowane przez Fundację Rozwoju Lubelszczyzny w 2019 i 2020 roku. Uczestnikami warsztatu będą osoby zajmujące się problematyką głębokiej termomodernizacji budynków, m.in.: przedsiębiorcy, pracownicy uczelni, jednostek naukowo-badawczych, jednostek samorządu terytorialnego.

Warsztat jest organizowany w ramach projektu 4RinEU H2020  finansowanego ze środków Programu HORYZONT 2020. Projekt ma na celu opracowanie technologii, metodologii i modeli biznesowych, które będą wykorzystane przy planowaniu głębokiej renowacji budynków mieszkalnych w Europie. W ramach projektu na bazie trzech studiów przypadku dla typowych budynków mieszkalnych z Norwegii, Hiszpanii i Holandii zostaną opracowane wytyczne dotyczące głębokiej termomodernizacji budynków. Narzędzia do analizy opracowane w ramach projektu zostaną wykorzystane do opracowania trzech studiów wykonalności dla typowych budynków mieszkalnych w Polsce, Irlandii i na Węgrzech (pilotaże).

Podczas warsztatu partnerzy projektu 4RinEU H2020  zaprezentują dotychczasowe wyniki projektu i wypracowane narzędzia badawcze. Będą także wspierać lokalnych ekspertów  przy opracowaniu studium wykonalności. Przedmiotem analiz będzie  budynek biurowo-mieszkalny będący własnością gminy Wola Uhruska, która jest Partnerem Lubelskiego Klastra Ekoenergetycznego. Będzie to budynek wzorcowy, dla którego zostaną opracowane wytyczne dotyczące głębokiej renowacji budynku wraz z analizą kosztów i ich optymalizacją. Podczas spotkania zostaną zdefiniowane m.in.  potrzeby remontowe dla budynku z uwzględnieniem obowiązujących regulacji prawnych w zakresie głębokiej termomodernizacji w Polsce.

Warunkiem udziału w spotkaniu jest przesłanie zgłoszenia do dnia 27 listopada 2019 roku na adres e-mail: mgalczynska@fundacja.lublin.pl . Liczba miejsc jest ograniczona. O udziale w warsztacie będzie decydowała kolejność zgłoszeń. Ze względu na udział ekspertów zagranicznych podczas spotkania zostanie zapewnione tłumaczenie.

Warsztat-formularz zgłoszeniowy

Program spotkania

8.30-8.45             Rejestracja i poranna kawa

8.45-9.00             Powitanie uczestników

9.00-9.10             Omówienie idei projektu i założeń sieci strategicznej Geocluster  – Roberta Pernetti

9.10-9.30             Główne cechy i  specyfika technologii 4RinEU – Roberta Pernetti

9.30-9.50             Pakiety renowacyjne wypracowane w ramach projektu i analiza wydajności  – Chiel Boonstra

9.50-10.10           Ukierunkowanie na prefabrykowaną wielofunkcyjną fasadę – Riccardo Pinotti

10.10-10.30        Narzędzie do projektowania wykorzystania technologii  OZE Roberta Pernetti

10.30-10.40        Dyskusja

10.40-11.00        Prezentacja przedmiotu badań, budynku biurowo-mieszkalnego będącego własnością gminy Wola Uhruska – Przemysław Kuryś

11.00-11.15        Przerwa kawowa

11.15-12.00        Warsztat część I – Określenie wskaźników do renowacji w celu osiągnięcia minimalnych wymagań dotyczących wydajności oraz identyfikacja potrzeb w zakresie  renowacji

12.00-12.45        Warsztat część II – Wybór odpowiednich technologii i porównanie z obecnym podejściem

12.45-13.00        Podsumowanie spotkania, ustalenie odpowiedzialności, zadań do wykonania i harmonogramu prac

13.00-14.00        Lunch