Spotkanie robocze Partnerów Projektu EmpInno Monitor S3 w Rostocku w Niemczech

W dniach 15-17 października 2019 roku w Rostocku w Niemczech odbyło się I Spotkanie robocze Partnerów Projektu EmpInno Monitor S3 , w którym uczestniczyła Pani Małgorzata Gałczyńska reprezentująca Fundację Rozwoju Lubelszczyzny – Koordynatora Lubelskiego Klastra Ekoenergetycznego (Partnera w projekcie EmpInno Monitor S3). Spotkanie zostało zorganizowane przez Rostock Business and Technology Development GmbH, Lidera projektu. Zadania przewidziane w ramach Projektu EmpInno Monitor S3 stanowią kontynuację działań zrealizowanych w ramach Projektu EmpInno. Celem projektu EmpInno Monitor S3 jest usprawnienie procesu monitorowania regionalnych strategii innowacji (RIS3) w regionach partnerskich projektu poprzez opracowanie, przetestowanie oraz wdrożenie pilotażowych rozwiązań, takich jak: ankietowanie, narzędzia informatyczne, czy spotkania bezpośrednie z uczestnikami procesu wdrażania RIS3. Projekt jest realizowany przez instytucje z Niemiec, Finlandii, Danii, Łotwy, Estonii oraz Polski. Partnerem w projekcie jest także Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego odpowiedzialny za wdrażanie Regionalnej Strategii Innowacji w naszym regionie. Ze względu na trwający okres programowania funduszy na lata 2021-2027 proces monitorowania RIS3 jest obecnie kluczowy. W ramach projektu Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny we współpracy z partnerami Lubelskiego Klastra Ekoenergetycznego zrealizuje następujące zadania: opracuje moduł „RIS bliżej nas” do zarządzania ankietami, który zostanie umieszczony na stronie Fundacji Rozwoju Lubelszczyzny. Na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego – właściciela RIS3 zostanie umieszczony link przekierowujący do modułu; opracuje aplikację na telefon komórkowy w oparciu o ankietę opracowaną przez ekspertów. Po wprowadzeniu nowych informacji do modułu użytkownicy aplikacji będą otrzymywali powiadomienie SMS, co umożliwi im przekazanie stanowiska w sprawie; zorganizuje trzy warsztaty (z wykorzystaniem metodologii Design Thinking). W warsztatach będą uczestniczyć eksperci – interesariusze RIS3: przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego, jednostek naukowo-badawczych, wyższych uczelni, instytucji otoczenia biznesu, przedsiębiorcy i przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego. Realizacja projektu zakończy się w lutym 2021 roku.

Partnerzy projektu EmpInno Monitor S3 to: Design to Innovate (Dania); Prizztech Ltd., South-Eastern Finland University of Applied Sciences – XAMK (Finlandia); Tartu City Government, Tartu Science Park (Estonia); Województwo Lubelskie, Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny (Polska); Riga Planning Region (Łotwa).

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.