Warsztat „OZE szansą na poprawę jakości powietrza”

W dniu 30 sierpnia 2019 roku w Puławach odbył się Warsztat „Odnawialne żródła energii (OZE) szansą na poprawę jakości powietrza”. Spotkanie zostało zorganizowane w ramach wyjazdu studyjnego do województwa lubelskiego przez Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu we współpracy z Instytutem Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowym Instytutem Badawczym w Puławach (partnerem Lubelskiego Klastra Ekoenergetycznego). Podczas spotkania Pan Jerzy Kozyra z IUNG – PIB przybliżył uczestnikom globalne wyzwania dla zrównoważonego rozwoju do 2050 roku. Pan Kozyra podkreślił, że wg prognoz do 2050 roku zapotrzebowanie na żywność wzroście o 71% w stosunku do 2010 roku, zużycie nawozów azotowych wzrośnie siedmiokrotnie, fosforowych trzykrotnie, a zużycie wody do nawodnień dwukrotnie. Podkreślił znaczący wzrost stężenia CO2, które wynosi obecnie 441 ppm (w 1960 roku wynosiło 320 ppm). Globalnie jest cieplej o  1 stopień Celsjusza. Wskazał także działania, które mogą wpłynąć na poprawę sytuacji klimatycznej na świecie w przyszłości: niemarnowanie żywności, udział rolników w systemach monitoringu, wykorzystanie OZE do produkcji energii, rozwój nowych systemów produkcji np. agroleśnictwo, ograniczenie nadmiernej konsumpcji żywności, zbilansowanie konsumpcji mięsa (hodowla bydła odpowiada za 38,9% emisji gazów cieplarnianych z rolnictwa), dzielenie dawek nawozów azotowych na 3-5, zagospodarowanie resztek pożniwnych na polu. Podczas spotkania Pani Małgorzata Gałczyńska przedstawiła uczestnikom działania podejmowane przez Lubelski Klaster Ekoenergetyczny w zakresie wykorzystania potencjału OZE, działań na rzecz poprawy efektywności energetycznej oraz rozwoju agroleśnictwa w województwie lubelskim. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Lokalnych Grup Działania i doradcy rolniczy z terenu Wielkopolski. Wcześniej odbyły się podobne wyjazdy studyjne do województwa zachodnio-pomorskiego i pomorskiego.