Tomaszowski Klaster Energii – Zebranie Ogólne Członków

W dniu 27 czerwca 2019 roku w siedzibie Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Lubelskim odbyło się Zebranie Ogólne Członków Tomaszowskiego Klastra Energii (TKE), w którym uczestniczyli przedstawiciele Lubelskiego Klastra Ekoenergetycznego (LKE): Pani Małgorzata Gałczyńska z Fundacji Rozwoju Lubelszczyzny (Koordynatora LKE) oraz Panowie dr hab. Rafał Pudełko i dr hab. Jerzy Kozyra z Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach (Partnera LKE). Spotkanie prowadził Pan Jacek Sikora (Koordynator TKE), który zaprezentował roczne sprawozdanie z działalności klastra oraz plan działań na kolejnych 12 miesięcy. Prezentację rozpoczął od filmu opracowanego przez Zakład Biogospodarki i Analiz Systemowych IUNG-PIB w ramach projektu BioEcon. Film wyjaśnia ideę utworzenia Tomaszowskiego Klastra Energii. Podczas spotkania dyskutowano także nt. zaangażowania IUNG PIB w przeprowadzenie analiz i badań na potrzeby rozwoju TKE. Zaplanowano, m.in.: przeprowadzenie bilansu na obszarze powiatu w zakresie istniejących zasobów OZE; analizę istniejących i planowanych do realizacji instalacji OZE (gminy i przedsiębiorcy); określenie zapotrzebowania na energię elektryczną i cieplną w powiecie; opracowanie kalkulacji związanej z przesyłem energii do odbiorców; analizę związaną z nieruchomościami na terenie gmin do wykorzystania pod budowę farm fotowoltaicznych.

Relacja ze spotkania

Film opracowany przez Zakład Biogospodarki i Analiz Systemowych IUNG-PIB w ramach projektu BioEcon