Seminarium „Synergia technologii i energii w OZE” – zaproszenie

Stowarzyszenie Innowacyjne Rozwiązania w Energetyce i Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Lubelskiej (Partner Lubelskiego Klastra Ekoenergetycznego) zapraszają  do udziału w Seminarium „Synergia technologii i energii w OZE”, które odbędzie się 28 maja 2019 roku o godz. 10.00 w Auli Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Lubelskiej przy ul. Nadbystrzyckiej 40B w Lublinie. Seminarium zostało objęte patronatem przez Lubelski Klaster Ekoenergetyczny. Celem spotkania będzie przybliżenie problematyki Odnawialnych Źródeł Energii oraz wykorzystania ich potencjału, poznanie najnowszych rozwiązań technologicznych proponowanych przez światowe firmy z branży OZE, a także zoptymalizowanie komputerowego wspomagania projektowania poprzez zastosowanie zaawansowanych funkcji programu AutoCAD – praca z atrybutami i blokami dynamicznymi.

Uczestnicy otrzymają zaświadczenia sygnowane przez Organizatorów i Partnerów oraz Certyfikaty AUTODESK potwierdzające udział w warsztatach. Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Liczba miejsc jest ograniczona. Warunkiem udziału w seminarium jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie www.sire.lublin.pl

Program seminarium

09:00-10:00   REJESTRACJA

10:00-10:20   Otwarcie Seminarium – dr hab. Agata Zdyb, prof. PL – Wydział Inżynierii Środowiska Politechniki Lubelskiej, dr hab. inż. Paweł Węgierek, prof. PL –Stowarzyszenie Innowacyjne Rozwiązania w Energetyce

10:20 – 10:40  Justyna Pietraszek – Stowarzyszenie SIRE – „Nowoczesna aparatura łączeniowa bezpieczna dla środowiska”

10:40 – 11:00  Agnieszka Żelazna – Wydział Inżynierii Środowiska PL „Ekologiczne aspekty funkcjonowania systemów energetyki słonecznej”

11:00 – 11:20   Marek Flasiński – Stowarzyszenie Prosumentów OZE w Lublinie „Energetyczna demokracja – powstanie prosumentów”

11:20 – 11:40   Małgorzata Gałczyńska – Lubelski Klaster Ekoenergetyczny, Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny – „Działania Lubelskiego Klastra Ekoenergetycznego na rzecz popularyzacji OZE  i poprawy efektywności energetycznej w naszym regionie”

11:40 – 12:10   KONSULTACJE W STREFIE PARTNERÓW

12:10 – 12:30   Michał Sztembis – ETI Polam Sp. z o.o. –                      „Zabezpieczenia elektryczne dla układów fotowoltaiki”

12:30 – 12:50   Agnieszka Malec, Agnieszka Skomorowska – GRUPA OGNIWO „Działalność studenckiego koła naukowego energetyki odnawialnej”

12:50 – 14:20   Arkadiusz Urzędowski – ELPRO Sp. z o.o.        WARSZTATY „Generowanie dokumentacji projektowej na podstawie modeli 3D
z wykorzystaniem oprogramowania AutoCAD i Revit”

14:20 – 14:30   PODSUMOWANIE KONFERENCJI, LOSOWANIE NAGRÓD