REYBUD Sp. z o.o. w gronie Partnerów Lubelskiego Klastra Ekoenergetycznego

Rada Lubelskiego Klastra Ekoenergetycznego podjęła decyzję o przystąpieniu REYBUD Sp. z o.o. do Lubelskiego Klastra Ekoenergetyczego. 

REYBUD Sp. z o.o. zajmuje się dostawą i montażem kotłów na biomasę, pomp ciepła, kolektorów słonecznych do c.w.u. i fotowoltaiki. Prowadzi także sprzedaż peletu.