EmpInno – spotkania studentów z firmami z branży OZE

W dniach 11 i 12 kwietnia odbyły się spotkania robocze studentów z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie  z przedstawicielami firm realizującymi działania z  zakresu energetyki odnawialnej. Spotkania zostały zorganizowane w ramach projektu EmpInno, który jest realizowany przez Fundację Rozwoju Lubelszczyzny, koordynatora Lubelskiego Klastra Ekoenergetycznego. Projekt uzyskał wsparcie z Programu Morza Bałtyckiego 2014-2020 i jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W spotkaniach uczestniczyli studenci z Kierunku Ekoenergetyka studiów I stopnia.  Po zapoznaniu się z działalnością przedsiębiorstw i dotykającymi ich problemami, studenci podczas moderowanej dyskusji próbowali znaleźć ich rozwiązania podczas „burzy mózgów”. W Zakładzie Zagospodarowania Odpadów w Wólce Rokickiej zaproponowali rozwiązanie dla problemu wysokiej zawartości siarki w biogazie, szczególnie w okresie zimowym (W Zakładzie produkowany jest biogaz z biodegradowalnej frakcji odpadów komunalnych). Podczas spotkania w bioelektrowni w Piaskach studenci zapoznali się z działalnością zakładu oraz istniejącymi problemami. Podczas moderowanej dyskusji studenci zaproponowali rozwiązanie dotyczące zwiększenia zainteresowania rolników wykorzystaniem pofermentu jako nawozu.