Okrągły stół dyskusyjny dotyczący zagospodarowania odpadów drzewnych – zaproszenie

Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowy Instytut Badawczy w Puławach (IUNG), Partner Lubelskiego Klastra Ekoenergetycznego zaprasza do udziału w Okrągłym stole dyskusyjnym dotyczącym zagospodarowania odpadów drzewnych, który odbędzie się 16 kwietnia 2019 roku o godz. 15.10 w Lubelskim Centrum Konferencyjnym w Lublinie przy ul. Artura Grottgera 2 (Sala S6, III piętro).  Spotkanie jest organizowane w ramach Projektu BioReg realizowanego przez IUNG, finansowanego z Programu HORYZONT 2020.

Celem spotkania będzie dyskusja nt. możliwości wykorzystania odpadów drzewnych, a także  problemów z ich zagospodarowaniem z jakimi spotykają się przetwórcy drewna oraz zakłady zajmujące się zagospodarowywaniem odpadów drzewnych.  Do udziału w spotkaniu zaproszeni zostali przedsiębiorcy z branży drzewnej, przedstawiciele zakładów zagospodarowywania odpadów, przedstawiciele jednostek samorządowych oraz instytucji zajmujących się problematyką zagospodarowywania odpadów.

Uczestnicy spotkania będą mieli także możliwość zapoznania się z ideą projektu BioReg oraz możliwościami Europejskiej Platformy Odpadów Drzewnych podczas III Forum Innowacji pt. „Budowanie innowacyjnych łańcuchów wartości w obszarze żywności i agroleśnictwa w regionach”, które poprzedzi organizowany przez IUNG panel. Szczegółowe informacje o Forum oraz program znajdują się pod linkiem http://rsi.lubelskie.pl/index.php/264-zaproszenie-iii-forum-innowacji-lubelskie-region-healthy-land-of-food-and-forests-region-lubelski-jako-zdrowa-kraina-zywnosci-i-lasow

W trakcie II panelu „Innowacje – efekt współpracy na rzecz biogospodarki”, o godz. 14:35 Pani dr  Magdalena Borzęcka z IUNG wygłosi referat pt. Europejska platforma drewna odpadowego wprowadzający do Okrągłego stołu dyskusyjnego dla branży drzewnej. Zapraszamy Państwa do udziału w obu wydarzeniach: III Forum Innowacji oraz Okrągłym stole dyskusyjnym dotyczącym zagospodarowania odpadów drzewnych.

Warunkiem udziału w spotkaniach jest potwierdzenie udziału:

w Forum do dnia 12 kwietnia 2019 roku pod adresami: katarzyna.kiszczak@lubelskie.pl , joanna.blajerska@lubelskie.pl oraz

w Okrągłym stole dyskusyjnym dotyczącym zagospodarowania odpadów drzewnych do dnia 15 kwietnia 2019 roku pod adresem: mgalczynska@iung.pulawy.pl

Zapraszamy do udziału w spotkaniach