Lubelskie klastry – spotkanie robocze

W dniu 4 marca 2019 roku w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie odbyło się spotkanie robocze poświęcone omówieniu możliwości współpracy koordynatorów lubelskich klastrów z Samorządem Województwa Lubelskiego. W spotkaniu uczestniczyła Pani Małgorzata Gałczyńska reprezentująca Fundację Rozwoju Lubelszczyzny, Koordynatora Lubelskiego Klastra Ekoenergetycznego. Podczas spotkania  uczestnicy zapoznali się z ofertą Urzędu w zakresie udziału klastrów w tworzeniu kalendarza imprez targowych w ramach projektu Marketing Gospodarczy Województwa Lubelskiego II. W ramach projektu przedsiębiorcy mogą ubiegać się o dofinansowanie do udziału w zagranicznych imprezach targowo-wystawienniczych oraz misjach gospodarczych. W drugiej części spotkania dyskutowano nt. wsparcia klastrów w nowej perspektywie finansowej. Uczestnicy wskazywali na czym powinno koncentrować się wsparcie klastrów z poziomu krajowego i regionalnego. Zostały także ustalone zasady współpracy z przedstawicielami województwa lubelskiego w krajowej Grupie roboczej ds. polityki klastrowej. Zadaniem członków Grupy będzie przygotowanie założeń dotyczących wsparcia rozwoju klastrów do nowych programów operacyjnych po 2020 roku.