Cluster Collaboration Day

W dniu 22 lutego 2019 roku w Warszawie odbyło się wydarzenie „Cluster Collaboration Day – Klastry w obliczu nowych wyzwań. Program COSME, Horyzont 2020, RIS”, w którym uczestniczyła Małgorzata Gałczyńska reprezentująca Lubelski Klaster Ekoenergetyczny z ramienia Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach (Partnera Lubelskiego Klastra Ekoenergetycznego). Spotkanie zostało zorganizowane przez Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE we współpracy z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości, Enterprise Europe Network, Agencją Rozwoju Mazowsza, Agencją Rozwoju Przemysłu,  Związkiem Pracodawców Klastry Polskie i Mazowieckim Klastrem Chemicznym.  Podczas spotkania uczestnicy zapoznali się z możliwościami pozyskania grantów przez klastry,  zarówno w programach ramowych, jak i w programach krajowych. Oferowane w tych programach instrumenty to szansa również dla przedsiębiorstw działających w klastrach, które chcą rozwijać swoją działalność w kraju i na rynkach międzynarodowych.