„Polskie Klastry – od koordynacji do kooperacji”

W dniu 17 stycznia 2019 roku w Warszawie odbyło się Spotkanie Klastrowe „Polskie Klastry – od koordynacji do kooperacji”, w którym uczestniczyła Małgorzata Gałczyńska reprezentująca Fundację Rozwoju Lubelszczyzny, Koordynatora Lubelskiego Klastra Ekoenergetycznego.
Spotkanie zostało zorganizowane przez Związek Pracodawców Klastry Polskie we współpracy z Ministerstwem Przedsiębiorczości i Technologii. Głównym tematem spotkania było omówienie potrzeb rozwojowych klastrów i perspektyw ich rozwoju w Polsce. Dyskutowano, m.in. o celach polityki klastrowej w kontekście problemów na jakie napotykają klastry w codziennej działalności. Wskazywano propozycje rozwiązań jakie mogłyby być podjęte przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii w celu wsparcia rozwoju klastrów.