Konferencja „Jak przybliżyć strategie inteligentnych specjalizacji do biznesu”

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny, Koordynator Lubelskiego Klastra Ekoenergetycznego, Partner projektu EmpInno zaprasza do udziału w Konferencji „Jak przybliżyć inteligentne specjalizacje do biznesu”, która odbędzie się w dniach 6-7 marca 2019 roku w Berlinie. Językiem konferencji będzie język angielski.

Szczegółowe informacje o konferencji, program i formularz zgłoszeniowy.