Spotkanie robocze Partnerów Lubelskiego Klastra Ekoenergetycznego

W dniu 18 grudnia 2018 roku w siedzibie Fundacji Rozwoju Lubelszczyzny, koordynatora Klastra w Lublinie odbyło się Spotkanie robocze Partnerów Lubelskiego Klastra Ekoenergetycznego (LKE). Podczas spotkania uczestnicy zapoznali się z możliwością uzyskania dofinansowania w wysokości do 80% na usługi szkoleniowe i doradcze dostosowane do potrzeb przedsiębiorstw w ramach Bazy Usług Rozwojowych (BUR). Zostały także przedstawione wyniki benchmarkingu w odniesieniu do Lubelskiego Klastra Ekoenergetycznego oraz wnioski z raportu dedykowanego dla LKE, zawierającego charakterystykę klastra wraz z dobrymi praktykami oraz rekomendacjami. Badanie zostało przeprowadzone wśród 40 klastrów w ramach „Benchmarkingu klastrów w Polsce – edycja 2018” realizowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.  Podczas spotkania omówiono także kryteria oceny merytorycznej wstępnej i parametrycznej w ramach planowanego w 2019 roku Konkursu o status Krajowego Klastra Kluczowego.