Projekt FIRECE – Warsztaty dla interesariuszy

W dniu 14 grudnia 2018 roku w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie odbyły się Warsztaty dla interesariuszy w projekcie FIRECE, w których uczestniczyła Pani Małgorzata Gałczyńska reprezentująca Fundację Rozwoju Lubelszczyzny, Koordynatora Lubelskiego Klastra Ekoenergetycznego. Spotkanie zostało zorganizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego, który jest partnerem w projekcie FIRECE. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg Europa Środkowa. Celem projektu jest zwiększenie poziomu wiedzy i kompetencji podmiotów sektora publicznego dla opracowania i zarządzania innowacyjnymi  instrumentami finansowymi, a także zwiększenie na poziomie regionu inwestycji w zakresie efektywności energetycznej wśród mikro, małych i średnich przedsiębiorstw poprzez wypracowanie innowacyjnego instrumentu finansowego na potrzeby nowej perspektywy programowej. Działania przewidziane w ramach projektu pozwolą dotrzeć do dużej liczby zainteresowanych stron (interesariuszy) tworząc możliwości dla wymiana wiedzy i doświadczeń w inicjatywach na rzecz efektywności energetycznej. Spotkania w ramach projektu będą też okazją do zapoznania się z najlepszymi rozwiązaniami i praktykami z dziedziny efektywności energetycznej w regionach partnerskich. Udział interesariuszy będzie mieć również istotne znaczenie dla wypracowania najlepszych form finansowania inwestycji z dziedziny OZE w nowej perspektywie programowej w regionie.