Konferencja „Mentoring w sektorze eko-przemysłu”

W dniu 23 października 2018 roku w Warszawie odbyła się konferencja „Mentoring w sektorze eko-przemysłu”, w której uczestniczyła Małgorzata Gałczyńska reprezentująca Fundację Rozwoju Lubelszczyzny – Koordynatora Lubelskiego Klastra Ekoenergetycznego. Konferencja została zorganizowana przez Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy (IOŚ-PIB) oraz Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy (ITeE-PIB) w ramach projektu EcoMentor realizowanego w ramach Programu Erasmus+. Tematyka konferencji objęła zagadnienia mentoringu, program szkoleniowy dla mentorów, program certyfikacji i platformę szkoleniową Moodle. Dobre praktyki związane z systemami certyfikacji kwalifikacji w sektorze eko-przemysłu zaprezentowali podczas spotkania partnerzy projektu ze Szkocji i Włoch. W ramach projektu założono, m.in. następujące rezultaty: opracowanie standardów kompetencji zawodowych mentorów, opracowanie programu szkoleniowego, przeprowadzenie pilotażowego szkolenia i wdrożenie systemu certyfikacji dla mentorów.