Grupa Operacyjna „Agroleśnictwo w Dolinie Zielawy” zaprasza do odwiedzenia strony www

Grupa Operacyjna „Agroleśnictwo w Dolinie Zielawy” zaprasza do dowiedzenia strony operacji „Innowacyjny model produkcji, przetwórstwa i dystrybucji ziół w Dolinie Zielawy”. Współpraca Partnerów wchodzących w skład Grupy Operacyjnej została zainicjowana w ramach Lubelskiego Klastra Ekoenergetycznego. Liderem grupy jest Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny – koordynator Lubelskiego Klastra Ekoenergetycznego, która w ramach operacji współpracuje z Instytutem Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowym Instytutem Badawczym w Puławach (IUNG-BIP),  Szkołą Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (SGGW), ECO-FARM Sosnówka Sp. z o.o. oraz Panią Barbarą Baj-Wójtowicz – rolnikiem. Operacja uzyskała wsparcie z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, Działania „Współpraca”. Zapraszamy także do odwiedzenia nas na Facebooku.