Europejska platforma odpadów drzewnych – warsztat informacyjny

Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowy Instytut Badawczy w Puławach, Partner Lubelskiego Klastra Ekoenergetycznego zaprasza do korzystania z pierwszej w Europie, wielopodmiotowej platformy poświęconej odpadom drzewnym. Platforma została opracowana w ramach Projektu BioReg, którego Instytut jest partnerem. Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny jest partnerem wspierającym w projekcie. Platforma opracowana w ramach projektu ułatwi identyfikację i wybór najlepszych praktyk oraz czynników sukcesu w europejskich regionach demonstracyjnych (Göteborg, Västsverige, Szwecja; Karlsruhe, Badenia-Wirtembergia, Niemcy; Lombardia, Emilia-Romania, Włochy; Północno-Zachodnia Anglia, Wielka Brytania oraz Vorarlberg i Styria, Austria). Regiony te wprowadziły  efektywne rozwiązania na każdym poziomie łańcucha wartości zarządzania odpadami drzewnymi, tj.: zbierania, przetwarzania, waloryzacji, w tym ponownego wykorzystania, recyklingu do odzysku materiałów czy energii oraz zarządzania produktami wyjściowymi, takimi jak: gaz, popiół, czy inne odpady uzyskiwane w procesie waloryzacji. Zidentyfikowane w projekcie praktyki zostaną zaimplementowane w 3 regionach, tzw. odbiorcach, do których należą: Normandia (Francja), Lubelszczyzna (Polska) oraz Region Alentejo i Lizbona (Portugalia).

Podmioty zainteresowane korzystaniem z Platformy mogą zamówić subskrypcję lub zostać jej członkiem. Członkostwo w Platformie zapewnia uprzywilejowany dostęp do: raportów i rezultatów prac prowadzonych w ramach projektu BIOREG, grup roboczych komitetu zarządzającego oraz narzędzi, takich jak: GeoPortal, newsletter, fora dyskusyjne.

Zapraszamy do udziału w warsztacie prezentującym Platformę odpadów drzewnych, który odbędzie się w dniu 19 lipca 2018 roku o godz. 13.15 w siedzibie Fundacji Rozwoju Lubelszczyzny (Inkubator Przedsiębiorczości) przy ul. Józefa Franczaka „Lalka” 43 w Lublinie, sala 2.01 (II piętro). Podczas warsztatu uczestnicy zapoznają się także z modelem ekonomicznym typu SAM wykorzystywanym do badania potencjału poszczególnych sektorów gospodarki w województwie lubelskim. Model został opracowany przez  Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowy Instytut Badawczy w Puławach w ramach projektu BioEcon. Osoby zainteresowane udziałem w warsztacie proszone są o potwierdzenie udziału w spotkaniu pod adresem e-mail: bioecon@iung.pulawy.pl do dnia 17 lipca 2018 roku.