I spotkanie Grupy roboczej ds. energetyki niskoemisyjnej

W dniu 25 czerwca 2018 roku odbyło się I spotkanie grupy roboczej ds. energetyki niskoemisyjnej, w którym uczestniczyła Pani Małgorzata Gałczyńska reprezentująca Fundację Rozwoju Lubelszczyzny – Koordynatora Lubelskiego Klastra Ekoenergetycznego. Celem działania grupy roboczej jest wsparcie działalności Rady ds. Innowacji i Zarządu Województwa Lubelskiego w obszarze inteligentnej specjalizacji regionu – gospodarki niskoemisyjnej. W skład grupy roboczej wchodzą przedstawiciele: Ośrodka Rzeczoznawstwa Stowarzyszenia Elektryków Polskich, Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Lubelskiego Parku Naukowo – Technologicznego, Instytutu Nowych Syntez Chemicznych w Puławach, Instytutu Upraw Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowego Instytut Badawczy w Puławach, Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie, Instytutu Nauk Technicznych i Lotnictwa, Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie i Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Lublinie. Spotkania Grupy służą wymianie opinii, informacji oraz doświadczeń podmiotów zaangażowanych w realizację przedsięwzięć z zakresu energetyki niskoemisyjnej. Podczas spotkania uczestnicy zapoznali się m.in. z Projektem Doradztwa Energetycznego oraz projektem EnergoTech Lublin, który będzie realizowany przez Politechnikę Lubelską od października 2018 roku. Projekt jest adresowany do operatorów systemów przesyłowych i dystrybucyjnych. Do prowadzenia prac badawczych w ramach projektu zostanie wykorzystane zaplecze badawcze uczelni.