Projekt EcoMentor „Wdrażanie modelu certyfikacji mentorów w sektorze eko-przemysłu”

W dniach 14 i 21 maja 2018 roku w ramach projektu EcoMentor „Wdrażanie modelu certyfikacji mentorów w sektorze eko-przemysłu” odbyło się szkolenie , w którym uczestniczyła Pani Małgorzata Gałczyńska reprezentująca Fundację Rozwoju Lubelszczyzny – Koordynatora Lubelskiego Klastra Ekoenergetycznego. Głównym celem projektu jest opracowanie i przetestowanie systemu certyfikacji kompetencji mentorów w sektorach eko-przemysłu: gospodarki odpadami, recyklingu oraz energetyki odnawialnej. Szkolenie zostało zorganizowane przez Instytut Ochrony Środowiska Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie. Uczestnikami szkolenia były osoby zainteresowane zagadnieniami mentoringu w miejscu pracy, szczególnie w sektorach eko-przemysłu: gospodarki odpadami, recyklingu i energii odnawialnej. Jednym z zadań osób uczestniczących w szkoleniu był udział w konsultacjach programu  szkoleniowego dla eco-mentorów łączącego szkolenie klasyczne z elementami on-line. Wdrożenie rezultatów projektu umożliwi wyposażenie wykwalifikowanych i doświadczonych profesjonalistów pracujących w eko-przemyśle w kompetencje mentorskie oraz wpisanie zestawów uczenia się do Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji.