Operacja „Innowacyjny model produkcji, przetwórstwa i dystrybucji ziół w Dolinie Zielawy”

Operacja „Innowacyjny model produkcji, przetwórstwa i dystrybucji ziół w Dolinie Zielawy” została wybrana do realizacji w ramach Działania 16 Współpraca Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Wsparcie w ramach tego działania dotyczy tworzenia i funkcjonowania grup operacyjnych na rzecz innowacji (EPI) oraz realizacji przez te grupy projektów, których  celem jest opracowanie i wdrożenie innowacji w zakresie nowych produktów lub znacznie udoskonalonych produktów. W wyniku współpracy zainicjowanej w ramach Lubelskiego Klastra Ekoenergetycznego została utworzona Grupa Operacyjna „Agroleśnictwo w Dolinie Zielawy”, która przygotowała dokumentację projektową do konkursu. W skład Grupy wchodzą: Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny (Lider) oraz partnerzy: Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowy Instytut Badawczy w Puławach,  Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, ECO-FARM Sosnówka Sp. z o.o. oraz Pani Barbara Baj-Wójtowicz – rolnik. Celem operacji jest opracowanie i wdrożenie kompleksowego, nowego modelu uprawy, zbioru, zarządzania gospodarstwem rolnym i produkcją za pomocą nowego systemu oraz modelu przetwórstwa w wyniku, którego powstaną dwa końcowe nowe produkty, które zostaną wprowadzone na rynek za pomocą ulepszonej metody marketingowej.