Konferencja pt. Cluster Garden

W dniu 16 kwietnia 2018 roku w Warszawie odbyła się konferencja pt. Cluster Garden, w które uczestniczył Przedstawiciel Lubelskiego Klastra Ekoenergetycznego. Spotkanie zostało zorganizowane przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach projektu ClusterFY współfinansowanego ze środków Programu Interreg Europa. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele krajowych i zagranicznych klastrów, instytucji publicznych, instytucji otoczenia biznesu i przedsiębiorstw. Podczas spotkania poruszono zagadnienia związane, m.in.: z polityką klastrową, instrumentami wsparcia współpracy w ramach klastrów, modelami funkcjonowania klastrów i perspektywą rozwoju klastrów. Podczas spotkania odbył się także warsztat poświęcony identyfikacji najbardziej rozwojowych dziedzin gospodarki w najbliższych latach oraz ścieżkach dojścia do szybkiego wdrożenia projektów w tych branżach.