Regionalna polityka klastrowa – spotkanie w ramach projektu CLUSTERS3

W dniu 26 marca 2018 roku odbyło się spotkanie konsultacyjne dotyczące Planu działań na rzecz wsparcia klastrów w województwie lubelskim, w którym uczestniczył Przedstawiciel Lubelskiego Klastra Ekoenergetycznego. Spotkanie zostało zorganizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego (UMWL) w ramach projektu CLUSTERS3. Podczas spotkania zaprezentowano: Europejską Platformę Współpracy Klastrowej, odznaki doskonałości w zarządzaniu, o jakie mogą ubiegać się klastry, a także sieć współpracy wspierającej rozwój innowacji ERRIN, której członkiem jest Województwo Lubelskie. Uczestnicy dyskutowali również o działaniach zaproponowanych przez UMWL w ramach Planu na rzecz wsparcia klastrów w województwie lubelskim.