Konferencja Dobra Energia

W dniu 27 marca 2018 roku w Lublinie odbyła się konferencja „Dobra Energia”, w której uczestniczyli Przedstawiciele Lubelskiego Klastra Ekoenergetycznego. Organizatorem spotkania była Agora Konferencje. Głównym Partnerem było Województwo Lubelskie.  Podczas konferencji, podzielonej na trzy panele dyskusyjne poruszono kluczowe zagadnienia związane z wykorzystaniem potencjału odnawialnych źródeł energii i poprawą efektywności energetycznej w Regionie Lubelskim i w Polsce. Dyskutowano, m.in. na temat: obecnej sytuacji w sektorze energetyki odnawialnej i perspektyw rozwoju tego sektora, szans na rozwój energetyki prosumenckiej, możliwości rozwoju klastrów energii, roli energetyki zawodowej w rozwijaniu współpracy z sektorem OZE, technologii produkcji energii.